Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Udział w Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Z wielką radością informujemy, że firma PROFES Mariusz Dyduch została zaproszona do udziału w konferencji pt. Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która odbyła się w Katowicach. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Katowicach we współpracy z Akademią Górnośląską w Katowicach.

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest wydarzeniem, które gromadzi przedstawicieli biznesu, nauki oraz administracji, by wspólnie omawiać kluczowe wyzwania i możliwości rozwoju sektora MŚP. Udział w takim forum to dla naszej firmy ogromne wyróżnienie oraz szansa na nawiązanie wartościowych kontaktów, wymianę doświadczeń i inspirację do dalszego rozwoju.

Firma PROFES Mariusz Dyduch jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, co podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój lokalnej gospodarki oraz wspieranie inicjatyw mających na celu wspomaganie przedsiębiorczości. Nasza obecność na forum to dowód na uznanie dla naszych osiągnięć i wkładu w sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Serdecznie dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu oraz Akademii Górnośląskiej za zaproszenie oraz za możliwość wzięcia udziału w tak ważnym wydarzeniu. Wierzymy, że zdobyta wiedza i nawiązane kontakty przyniosą korzyści zarówno naszej firmie, jak i całej społeczności przedsiębiorców w regionie.