PROFES Mariusz Dyduch na Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA w Kolonii w Niemczech

W ostatnim czasie dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerami PROFES Mariusz Dyduch brał udział w realizacji projektu pt. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Partnerem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, natomiast bezpośrednio w przedsięwzięciu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie reprezentujący Zespół Szkół w Opatowie oraz w Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Sandomierzu, a głównym założeniem wydarzenia był udział uczestników w Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego ANUGA w Kolonii.

Nasza firma realizowała zadanie w zakresie merytorycznej realizacji programu podczas całej wizyty oraz tłumaczeń spotkań polskiej delegacji zarówno na targach spożywczych, jak i w trakcie wszystkich oficjalnych wydarzeń. W programie wyjazdu studyjnego znalazło się także spotkanie w innowacyjnym centrum wiedzy Baykomm prowadzonym przez koncern farmaceutyczny Bayerkomm (https://www.baykomm.bayer.de/ ), oraz w słynnym kolońskim Muzeum Czekolady (http://www.schokoladenmuseum.de/en/

Wyjazd miał na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii w zawodach wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego.

Warto dodać, że Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego ANUGA stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą dot. bezpośrednio nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, a także turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i bieżącymi oczekiwaniami konsumentów, podnieść swoje kompetencje zawodowe, sprawdzić umiejętności interpersonalno-językowe oraz nawiązać nowe kontakty zagraniczne. Szczególnie interesujące i ważne ze względu na działalność edukacyjno-zawodową polskiej delegacji były liczne rozmowy z reprezentantami firm spożywczych działających nawet w najbardziej odległych zakątkach świata.

Współorganizacja wizyty studyjnej w zakresie merytorycznej realizacji założeń programowych oraz wykonywanie profesjonalnej usługi tłumaczeniowej w zakresie języka niemieckiego ogólnego i branżowego oraz języka angielskiego doskonale wpisuje się w wachlarz usług doradczych dla sektora biznesowego świadczonych przez PROFES Mariusz Dyduch.

Warto podkreślić, że wyjazd na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego to nie pierwsze przedsięwzięcie w tym obszarze.

Do tej pory współpracowaliśmy także m. in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy realizacji wizyty przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędników w Górach Izerskich, Frydlancie (Czechy) oraz Saksonii (Niemcy) oraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (jednostką organizacyjną województwa opolskiego) przy okazji uczestnictwa reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji wspierających w trakcie „Kongresu Handlu Zagranicznego”, który odbywał się w Moguncji (Niemcy).

Wykonanie zdjęć: uczestnicy wyjazdu