Szkolenie z komunikacji handlowej w j. niemieckim

Szkolenie z komunikacji handlowej w j. niemieckim – kolejna edycja

Już po raz kolejny odbyło się szkolenie z zakresu skutecznej komunikacji handlowej w języku niemieckim, dzięki któremu uczestnicy poznali najważniejsze zasady prawidłowego sporządzania zapytań ofertowych, oferty i zlecenia. W programie warsztatów praktycznych znalazły się także kwestie gramatyczne, niezbędne do poprawnego sporządzania pism, w tym konstrukcje bezokolicznikowe, strona bierna, zdania względne i rozszerzona przydawka. Szczególnie ważne dla uczestników były także ćwiczenia leksykalne, których celem było zapoznanie i utrwalenie typowych zwrotów przydatnych w prowadzeniu korespondencji handlowej.

Spotkanie odbywało się w formie online, dzięki czemu mogły uczestniczyć w nim także osoby na co dzień mieszkające w krajach niemieckojęzycznych. Szkolenie prowadzone było w języku niemieckim i polskim, dzięki czemu mogli z niego skorzystać także uczestnicy wciąż uczący się języka niemieckiego.

Dzięki temu, że PROFES Mariusz Dyduch jest firmą wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych każdy z nich otrzymał zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.
Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem niebawem odbędą się kolejne jego edycje.