Niezależna ocena zgodności z określonymi standardami lub wzorcami

Audyty

Poznaj mocne i słabe strony

Profesjonalne audyty

Wspieramy naszych Klientów w efektywnym zarządzaniu ich przedsiębiorstwem. Wychodząc naprzeciw ich potrzeb oferujemy audyty organizacyjne, personalne, a także językowe. W procesie szczegółowej analizy wielu czynników jesteśmy w stanie wskazać mocne i słabe strony. Dzięki temu nasi klienci mogą wyciągnąć odpowiednie wnioski i obrać najlepszą drogę dla rozwoju firmy.

partnerzy

Podniesienie jakości zarządzania firmą

Audyt organizacyjny

ocena kompetencji kadry kierowniczej

Ocena kompetencji kadry pracowniczej

Audyt personalny

ocena kompetencji językowych

Ocena przydatnych kompetencji językowych

Audyt językowy

Audyt, a kontrola

Czym różni się audyt od kontroli?

Audyt nie jest równoznaczny z kontrolą, choć jest często z nią mylony. Działa on na podstawie konkretnego planu działania. Może mieć na celu usprawnienie działania lub określenie zapotrzebowania na konkretne działania przed ich wdrożeniem w życie. Do zadań audytu nie należy np. znalezienie winnych danych nieprawidłowości.

audyty Będzin