Debata o edukacji dorosłych z udziałem PROFES Mariusz Dyduch

Szeroko rozumiane kwestie związane z edukacją osób dorosłych a także promocja portalu EPALE były przedmiotem konferencji organizowanej ostatnio przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

W konferencji uczestniczył reprezentant PROFES Mariusz Dyduch. W trakcje paneli eksperckich oraz warsztatów dyskutowano m. in. o wpływie edukacji pozaformalnej na rozwój osób dorosłych, jej roli w budowaniu pozycji na rynku pracy a także o wyzwaniach instytucji kultury w kontekście edukacji osób dorosłych i roli edukatorów i organizacji pozarządowych w procesach kształcenia dorosłych. W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi, edukatorzy, nauczyciele, trenerzy i szkoleniowcy reprezentujący podmioty edukacyjne z całej Polski.

Podczas sesji warsztatowych oraz rozmów kuluarowych rozmawiano m. in. o aktualnej sytuacji dorosłych na rynku pracy, ich aktywności w przestrzeni lokalnej a także o determinantach dalszej współpracy PROFES Mariusz Dyduch z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Poruszano również temat nowych koncepcjach przedsięwzięć, które będą dedykowane dla młodzieży i osób dorosłych zamieszkujących gminy Zagłębia Dąbrowskiego, a których głównym realizatorem będzie PROFES Mariusz Dyduch.