Polityka prywatności

Oświadcza się, że administratorem przekazywanych przez Państwa danych jest tylko i wyłącznie PROFES Mariusz Dyduch z siedzibą w Będzinie, przy ul. Sienkiewicza 33d/8, 42-500 Będzin, NIP: 625 225 58 20, REGON 243330858.

Administrator przetwarza powierzone dane z zastosowaniem dostępnych środków technicznych, których celem jest ich pełne zabezpieczenie i realizacja w tym zakresie przepisów prawa określonych w stosownych dokumentach, w tym w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych, do którego stosowania są zobligowane wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Dane przekazane podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego są przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu przekazania zainteresowanemu podmiotowi dodatkowej informacji o przedmiocie usługi, przygotowania i realizacji umowy oraz w celach informacyjnych i marketingowych.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Administrator informuje, że wszystkie osoby przez niego zatrudnione lub działające na jego rzecz, które będą przetwarzać dane osobowe podmiotu je podającego zostaną pouczone o ciążącej na nich odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa oraz o obowiązku zachowania tajemnicy.

Administrator informuje także, że strona internetowa www.profes.edu.pl gromadzi wyłącznie informacje w ramach plików cookies, zgodnie z przyjętymi regulacjami, które służą do optymalizacji sposobu korzystania ze strony internetowej, w tym właściwego wyświetlania informacji na używanym urządzeniu, zgodnie z potrzebami użytkownika, a także do tworzenia niezbędnych statystyk, które będą wykorzystane w celach analitycznych sposobu wykorzystania strony internetowej.

Strona internetowa www.profes.edu.pl gromadzi tymczasowe pliki cookies, które są tymczasowo zapisywane na urządzeniu podmiotu korzystającego, aż do chwili wylogowania się, zamknięcia przeglądarki internetowej oraz opuszczenia strony, oraz takie pliki, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika aż do momentu ich usunięcia samoczynnego lub przez użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane do uwierzytelnienia stosownych działań, podejmowania kroków w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze strony oraz do personalizowania ustawień w zakresie danych dot. użytkownika. Ponadto, pliki cookies mogą być wykorzystywane do personalizowania treści wyświetlanych użytkownikowi, także treści reklamowych.

Pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika, z którego korzysta. Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian w zakresie ustawień plików cookies, jednakże może to mieć znaczenie w sposobie korzystania z niniejszej strony. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez podmioty zewnętrze, pozostające we współpracy z Administratorem.

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia dot. RODO.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: m.dyduch@profes.edu.pl