Ocena kompetencji kadry kierowniczej

Audyt organizacyjny

partnerzy

Na życzenie naszych Klientów dokonujemy audytu organizacyjnego firmy lub instytucji, którego celem jest poprawa efektywności działania poprzez usprawnienie komunikacji i procesów decyzyjnych, podniesienie jakości zarządzania firmą oraz jej zasobami, skuteczność działania, które przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W trakcie audytu szczegółowo analizujemy m. in. funkcjonujące dotychczas w firmie procesy oraz procedury.

W trakcie wywiadów z pracownikami badamy poziom ich identyfikacji z firmą oraz zaangażowania, a także słabe i mocne strony. Dzięki przeprowadzonemu audytowi, Klient dowie się:

  • jak usprawnić działanie przedsiębiorstwa przez modyfikację już istniejących procedur lub wdrożenie innowacyjnych, skutecznych narzędzi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
  • w jaki sposób zoptymalizować koszty działania przedsiębiorstwa,
  • jak podwyższyć skuteczność działania i wydajność poszczególnych części struktury organizacyjnej w firmie,
  • jak wyeliminować ryzyko związane ze złymi decyzjami o charakterze organizacyjnym i personalnym,
  • jak usprawnić komunikację pomiędzy personelem przedsiębiorstwa,
  • w jaki sposób zbudować strategię działania firmy.

Audyt organizacyjny prowadzony przez PROFES Mariusz Dyduch jest realizowany etapowo, a jego efektem będzie przygotowanie raportu końcowego, w którym omówione zostaną m.in. aktualny portret przedsiębiorstwa, rekomendacje w zakresie podjęcia aktywności zmierzających do wzrostu efektywności i wydajności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym poszczególnych jego działów. Audytorzy wskażą na przyczyny utrudnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, dokonają analizy kompetencji kadry kierowniczej oraz wskażą metody i narzędzia, jakie należy wdrożyć w trakcie realizacji planu naprawczego, co jest niezbędne do osiągnięcia założonego celu.

Szybki kontakt

PROFES Mariusz Dyduch


ul. Sienkiewicza 33d/8
42-500 Będzin

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 537-00-2013
biuro@profes.edu.pl

Poniedziałek – Piątek: 10 – 18
Sobota: 9 – 14
Niedziela: nieczynne

Social media

Napisz wiadomość