Ocena kompetencji kadry kierowniczej

Audyt językowy

audyt językowy

Znajomość języków obcych jest niezbędna na wielu stanowiskach pracy. Dla wielu naszych Klientów ważne jest, aby zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy poszczególnych działów skutecznie porozumiewali się w języku obcym, przede wszystkim w zakresie realizowanych przez siebie zadań. Odpowiadając na potrzeby naszych partnerów, firma PROFES Mariusz Dyduch dokonuje audytu językowego w przedsiębiorstwach, którego zadaniem jest sprawdzenie rzeczywistych kompetencji językowych pracowników firmy. Procesem weryfikacji, na życzenie klienta, obejmujemy także osoby pozostające w procesie rekrutacji.

Audyt językowy prowadzony przez naszą firmę odbywa się dwuetapowo i polega na dokładnym sprawdzeniu wiedzy ze znajomości danego języka obcego zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Część pisemna pozwala zdefiniować stopień opanowania przez pracownika słownictwa, gramatyki oraz skutecznej umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania, w tym przede wszystkim form najbardziej przydanych w miejscu pracy, np. e-maili, ogłoszeń, krótkich ofert handlowych czy notatek służbowych. W części ustnej, podczas rozmowy z audytorem, pracownik weryfikowany jest pod kątem prowadzenia konwersacji
w języku obcym w konkretnym kontekście sytuacyjnym. Wszystkie zadania wykonywane
w trakcie audytu językowego są osadzone w kontekście branży i stanowiska, jakie dany pracownik zajmuje lub będzie zajmował.

W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących możliwości przeprowadzenia audytu językowego w Państwa firmie serdecznie zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.

Szybki kontakt

PROFES Mariusz Dyduch


ul. Sienkiewicza 33d/8
42-500 Będzin

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 537-00-2013
biuro@profes.edu.pl

Poniedziałek – Piątek: 10 – 18
Sobota: 9 – 14
Niedziela: nieczynne

Social media

Napisz wiadomość