Ocena kompetencji kadry kierowniczej

Audyt personalny

Nieodłącznym uzupełnieniem audytu organizacyjnego jest audyt personalny. Jego celem jest dokonanie obiektywnej oceny kompetencji kadry pracowniczej przedsiębiorstwa, zdefiniowanie jej słabych i mocnych stron oraz wskazanie na szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa.

Dzięki audytowi personalnemu Klient otrzyma informację, w jaki sposób może zoptymalizować koszty zatrudnienia, jaki potencjał reprezentuje kadra pracownicza i jak efektywnie wykonuje powierzone zadania, a także jak poprzez wdrożenie rekomendowanych narzędzi podwyższyć wydajność pracy na poszczególnych stanowiskach oraz w jaki sposób trwale zbudować strategię zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Produktem audytu personalnego będzie raport końcowy wraz z rekomendowanym planem naprawczym, w którym omówione zostaną narzędzia i metody, dzięki którym istnieje możliwość poprawy sytuacji w firmie. W raporcie końcowym zostaną omówione profile pracowników z uwzględnieniem efektywności ich pracy, słabych i mocnych stron, umiejętności miękkich i kompetencji zawodowych oraz motywacji i potencjału. Przedstawiona zostanie także opinia w zakresie możliwości zajmowania przez pracowników innych stanowisk w ramach struktury firmy, a także wskazania, które powinny być zastosowane w polityce kadrowej przedsiębiorstwa.

W trakcie prowadzenia audytu pozostajemy w ciągłym kontakcie z Klientem i na bieżąco informujemy o postępach prowadzonych działań.

Szybki kontakt

PROFES Mariusz Dyduch


ul. Sienkiewicza 33d/8
42-500 Będzin

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 537-00-2013
biuro@profes.edu.pl

Poniedziałek – Piątek: 10 – 18
Sobota: 9 – 14
Niedziela: nieczynne

Social media

Napisz wiadomość