Wybór odpowiedniej decyzji nigdy nie jest prosty

Doradztwo

Usługi konsultingowe i doradcze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferuje usługi konsultingowe z zakresu doradztwa organizacyjnego, personalnego oraz politycznego. Wiemy jak trudno jest podejmować decyzje, które w przyszłości bliższej lub dalszej pociągną za sobą sukces lub porażkę.

Zakres

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Executive search
 • Employer branding
 • Development Center
 • Assessment Center
 • Employer branding
 • Badanie satysfakcji i motywacji pracownika
 • Audyt kompetencyjny
 • Audyt językowy
 • Audyt personalny
 • System oceny pracowników
doradztwo personalne

Doradztwo organizacyjne i personalne

Zarządzanie firmą to nieustanny proces decyzyjny

doradztwo biznesowe Będzin

Doradztwo polityczne

Pomoc w wyborze strategii oraz odpowiednich działań

Zakres

 • Zadania i funkcje jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo wyborcze - wybrane zagadnienia
 • Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego
 • Organizacja i prowadzenie kampanii wyborczych
 • Kreowanie wizeruku kandydata w wyborach
 • Komunikowanie polityczne
 • Komunikowanie lokalne
 • Skuteczne wykonywanie mandatu radnego, posła, senatora
 • Budowanie własnej marki
 • Sztuka wywierania wpływu
 • Coaching polityczny
 • Marketing polityczny

Połowa zmartwień tego świata wywoływana jest przez ludzi, którzy próbują podejmować decyzje, nim zdobędą wystarczającą wiedzę, by móc te decyzje podejmować.

Herbert E. HawkesThe Core Curriculum - Columbia College