Poznaj nas lepiej

Informacje o firmie

PROFES Mariusz Dyduch

dbamy o Twój sukces

PROFES Mariusz Dyduch to jeden z liderów wśród firm działających w obszarze usług edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz Górnego Śląska.

W ciągu ostatnich lat swojej działalności firma z sukcesem realizowała szereg przedsięwzięć, odpowiadając na potrzeby swoich Klientów.

Celem nadrzędnym było podniesienie zdolności komunikacyjnych w języku obcym pracowników, pozyskanie przez nich kompetencji społecznych, umiejętności miękkich poprzez uczestnictwo w organizowanych szkoleniach otwartych i zamkniętych, a także usprawnienie procesów decyzyjnych oraz procedur zarządczych w przedsiębiorstwie poprzez realizowane audyty organizacyjne, językowe i kompetencyjne.

Misja i wizja

Wiemy, jak ważne w życiu człowieka jest odnoszenie sukcesów zawodowych, uczucie spełnienia i satysfakcji. Wiemy, że na sukces trzeba długo pracować i wciąż pozyskiwać umiejętności, które pozwalają na bycie innowacyjnym i kreatywnym w działaniu oraz konkurencyjnym na rynku pracy.

Zespół

Nasz zespół tworzą profesjonalni nauczyciele, trenerzy i doradcy, których wyróżnia długoletnie doświadczenie zawodowe, doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz znajomość i umiejętne stosowanie najlepszych narzędzi dydaktycznych.

Współpraca

PROFES Mariusz Dyduch w swojej misji realizowanej na rzecz naszych Klientów kieruje się zasadą nie konkurencji, a współpracy. Dzięki temu nawiązaliśmy stałe partnerstwa z szeregiem podmiotów aktywnie działających na rynku, w tym z firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi.

Założycielem firmy jest Mariusz Dyduch

Z wykształcenia filolog germański (specjalizacja: metodyka nauczania j. niemieckiego) oraz politolog (specjalizacja w zakresie samorządu terytorialnego i polityki lokalnej). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia wyższe w zakresie nauk politycznych kontynuował w Niemczech na Universität Stuttgart. Absolwent studiów Executive MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz studiów podyplomowych
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Koordynator licznych projektów edukacyjnych i w zakresie polityki oświatowej, doświadczony działacz i pracownik samorządowy, współpracownik instytucji europejskich.

Szkoleniowiec w zakresie zarządzania, kompetencji społecznych oraz dydaktyki, także w j. angielskim i j. niemieckim.

Autor licznych publikacji naukowych w zakresie polityki lokalnej (w tym edukacyjnej), uczestnik wielu konferencji i sympozjów w Polsce, w Europie oraz na Kaukazie.

Partnerzy

Firmy współpracujące z PROFES Mariusz Dyduch

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Referencje

Klienci o firmie PROFES Mariusz Dyduch

Kliknij i przeczytaj nasze referencje