Dyskusje o przedsiębiorczości i edukacji na Uniwersytecie Śląskim

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci różnorodnych organizacji i instytucji, którym bliskie są idee podejmowane w trakcie dyskusji oraz ich sympatycy. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m. in. goście ze Stanów Zjednoczonych – Lawrence Reed, prezydent Foundation for Economic Education, Gleen Cripe, dyrektor generalny Language of Liberty Institute, a także dr Tomasz Słupik reprezentujący Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m. in. goście ze Stanów Zjednoczonych – Lawrence Reed, prezydent Foundation for Economic Education, Gleen Cripe, dyrektor generalny Language of Liberty Institute, a także dr Tomasz Słupik reprezentujący Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja w Katowicach sprzyjała nie tylko wymianie doświadczeń i poglądów, ale także wykreowała płaszczyznę do nawiązania współpracy pomiędzy PROFES Mariusz Dyduch w zakresie podejmowania wspólnych działań w przestrzeni przedsiębiorczości oraz edukacji.