Efektywna sprzedaż oraz komunikacja z klientem – szkolenie zamknięte

Dla naszego stałego klienta, wiodącego dystrybutora i producenta uszczelnień technicznych i wyrobów gumowych prowadziliśmy program wsparcia w zakresie audytu personalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii komunikacji w zespole oraz motywacji pracowników.

W ramach współpracy przeprowadziliśmy rozmowy oraz badania ankietowe, których celem było zdefiniowanie stanu faktycznego oraz potrzeb Klienta, a także ustalenie pełnego, spójnego harmonogramu działań. Finalnym przedsięwzięciem było dwuczęściowe, jednodniowe szkolenie zamknięte, które w swoim programie zawierało elementy teoretyczne oraz szereg ćwiczeń praktycznych poświęconych skutecznej komunikacji w zespole, aktywnemu słuchaniu oraz modelom zachowań. Druga część spotkania poświęcona była omówieniu i analizie opartej na doświadczeniach i case study w zakresie planowania i realizacji procesu sprzedażowego.

Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz wiedzy eksperckiej naszego zespołu, a także zastosowanym narzędziom wdrożyliśmy zmiany w zespole, które stanowiły odpowiedź na potrzeby naszych partnerów. Mamy nadzieję, że wypracowane wnioski staną się impulsem do permanentnych zmian, które przełożą się na jeszcze większy sukces naszego Klienta.

Analiza wyników badań poprzedzających szkolenie, wnioski po warsztatowe oraz rekomendacje dla Klienta wraz z propozycją narzędzi wartych wdrożenia w kolejnych etapach zmiany były przedmiotem raportu po szkoleniowego, który przygotował zespół ekspercki PROFES-u.