Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Europejski Kongres MŚP z udziałem PROFES!

Jesień jest dla PROFES Mariusz Dyduch zawsze niezwykle inspirującym czasem. Nie jest inaczej i tym razem, ponieważ za nami kolejna już edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który jest jednym z wiodących wydarzeń organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W tegorocznej edycji eksperci, mówcy i zaproszeni goście rozważali szeroko rozumiany proces zmiany,
w tym w przestrzeni biznesowej i społecznej. Badania dowodzą, że wiele osób wciąż traktuje ją jako wyzwanie, któremu często trudno sprostać. Tym bardziej cenne okazały się w tym temacie wskazówki i rekomendacje zaproszonych do obrad gości.

Współpracownicy i eksperci PROFES Mariusz Dyduch na co dzień realizują przedsięwzięcia mające na celu wspieranie klientów w ich własnych zmianach, przede wszystkim w zakresie nabywania kluczowych kompetencji, niezbędnych do realizowania ich własnych zadań biznesowych.
W naszej pracy wykorzystujemy sprawdzone narzędzia oraz własne doświadczenia, oparte na rzetelnej i potwierdzonej empirycznie wiedzy. Takie podejście gwarantuje osiągnięcie najlepszych celów i trwałe, przynoszące długofalowe efekty rozwiązania.