Ewa Barciok

Współpraca z PROFES Mariusz Dyduch procentuje

W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów PROFES Mariusz Dyduch współpracuje z klientami biznesowymi i osobami indywidualnymi, dla których ważny jest rozwój osobisty oraz pozyskiwanie dodatkowych kompetencji i umiejętności. Pozwalają one nie tylko na realizację nowych projektów zawodowych, ale także na podejmowanie przedsięwzięć z obszaru rozwijania własnych zainteresowań.

Już od ponad roku PROFES Mariusz Dyduch ma wielką przyjemność współpracować z Panią Ewą Barciok, która jest wybitną wiolonczelistką, koncertowała w wielu krajach i wraz ze swoim mężem pracuje w Janackova Filharmonie Ostrava w Republice Czeskiej. Państwo Barciokowie brali udział w szkoleniu indywidualnym w zakresie konwersacji w języku niemieckim.

Umiejętności te są niezbędne w procesie aplikowania na studia doktoranckie. Pani Ewa Barciok z sukcesem ubiegała się o przyjęcie na nie i już niebawem rozpocznie edukację na uniwersytecie w Ostravie w zakresie studiów doktoranckich z wiolonczeli.

Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Panią Ewę Barciok w przygotowaniach, polecamy zapoznać się z jednym z licznych dokonań artystycznych Pani Ewy:

Zdjęcia: youtube