Jak skutecznie nabywać kompetencje językowe?

Jak skutecznie nabywać kompetencje językowe?

Między innymi o tym rozmawialiśmy podczas szkolenia organizowanego w biurze PROFES Mariusz Dyduch dla klientów firmy.
W trakcie spotkania omawiano najważniejsze aspekty neurolingwistyki oraz przykłady mnemotechnik, dzięki którym w sposób łatwy i przyjemny można zapamiętywać obcojęzyczne słownictwo oraz wykorzystywać je w procesie komunikacji.

Wszyscy uczestnicy szkoleń w prowadzonych przez PROFES Mariusz Dyduch objęci są pełnym wsparciem metodycznym i merytorycznym. Na bieżąco monitorujemy proces nabywania nowych kompetencji i wspieramy poprzez innowacyjne narzędzia dydaktyczne i formy socjalne.

Wysoka jakość świadczonych przez PROFES Mariusz Dyduch usług szkoleniowo-doradczych potwierdza fakt wpisania firmy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Dzięki temu także uczestnicy tego szkolenia otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu nowych umiejętności językowych.