O zarządzaniu strategicznym na międzynarodowej konferencji

PROFES Mariusz Dyduch w ostatnim czasie był reprezentowany na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Deliberation in the public policies planning process. Experiences and future challenges” organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

W trakcie wykładu pt. „Strategic management in education as a tool in effective creation of self – government educational policy” Mariusz Dyduch przedstawił główne założenia zarządzania strategicznego w obszarze edukacji, a także przedstawił wyniki prowadzonych badań w tym obszarze.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego, a także Związku Powiatów Polskich, miesięcznika samorządowego Wspólnota oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego.