Nowe władze Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Od 2016 roku PROFES Mariusz Dyduch jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. To ważny podmiot wspierający przedsiębiorców Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska, dzięki któremu także my mamy niepowtarzalną okazję do realizacji fantastycznych przedsięwzięć we współpracy z największymi przedsiębiorstwami aktywnymi na rynku województwa śląskiego oraz Polski.

W dniu 11 czerwca członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków RIG w Katowicach, dokonało wyboru nowych władz Izby. Prezesem RIG wybrany został jej dotychczasowy Wiceprezes, Tomasz Zjawiony, natomiast Tadeusz Donocik, dotychczasowy Szef RIGu, otrzymał funkcję Honorowego Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za dotychczasową współpracę i wyrażamy nadzieję na dalszą owocną realizację innowacyjnych przedsięwzięć.