O edukacji i polityce młodzieżowej w Budapeszcie

Sytuacja ludzi młodych w Europie, problem wyrównywania szans edukacyjnych oraz sytuacja społeczno-ekonomiczna dzieci i młodzieży były głównymi punktami programu sympozjum, które w ubiegłym tygodniu odbyło się w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie (Węgry). Organizatorami konferencji dla ponad 50. ekspertów reprezentujących instytuty badawcze, szkoły oraz organizacje pozarządowe niemal z każdego kraju Europy była Rada Europy we współpracy z Komisją Europejską. Dzięki zaproszeniu organizatoró, Departamentu Młodzieży przy Radzie Europy, w spotkaniu w stolicy Węgier uczestniczył także przedstawiciel PROFES Mariusz Dyduch.

Konferencja była nie tylko dobrą okazją do wymiany doświadczeń i promocji działań edukacyjnych naszej firmy, ale także sprzyjała nawiązaniu interesujących kontaktów, które mamy nadzieję przełożą się na dobrą współpracę partnerską w przyszłości.

Więcej informacji:https://www.youtube.com/channel/UCmnt9QlTm11emzB_FoL7ipA

Zdjęcia dzięki uprzejmości http://pjp-eu.coe.int/pl/web/youth-partnership