PROFES Mariusz Dyduch członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach!

W dniu 26 września 2016 r. PROFES Mariusz Dyduch stał się oficjalnym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Uroczystość wręczenia certyfikatu poświadczającego przyjęcie do grona członków Izby odbyła się wraz z benefisem Wicepremiera RP w latach 2000-2001 Janusza Steinhoffa.

Członkostwo naszej firmy w elitarnym gronie przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach to wyróżnienie, ale także szansa na permanentny rozwój poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i kongresach, budowanie interesujących relacji networkingowych oraz okazja do wymiany doświadczeń z przedsiębiorcami od dawna działającymi w skali lokalnej regionalnej i międzynarodowej.