Silesia HR Trends z udziałem PROFES Mariusz Dyduch

Sytuacja na rynku pracy województwa śląskiego, sprawy związane z edukacją, nowe trendy w zarządzaniu personelem oraz implementacja innowacyjnych narzędzi w obszarze Human Resources były głównymi obszarami dyskusji panelistów i gości przedsięwzięcia „Silesia HR Trends”, która odbywało się w dniu 24 listopada 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W konferencji oczywiście uczestniczył przedstawiciel firmy PROFES Mariusz Dyduch.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się nie tylko przedstawiciele instytucji samorządowych i centralnych, ale przede wszystkim menadżerowie oraz przedstawiciele firm, którzy podzielili się wiedzą o skutecznym zarządzaniu i rozwiązaniach, których wdrożenie może skutecznie stymulować rozwój poszczególnych gałęzi gospodarki.

Marek Wróbel, dyrektor Hays Response wskazał, że w województwie śląskim dynamicznie rozwijają się firmy świadczące usługi outsourcingowe, a jedną z najbardziej poszukiwanych grup pracowników są inżynierowie i specjaliści z branży IT. Adam Wąsik prezentujący Zarząd firmy Goldenline zaznaczył, że województwo śląskie wciąż zajmuje drugie miejsce, po Warszawie, w Polsce, gdzie publikuje się najwięcej ofert pracy.

O wyzwaniach stojącymi przed uczelniami wyższymi, ich współpracy z różnymi sektorami gospodarki oraz trendami wśród ludzi młodych informował prof. dr hab. Robert Tomanek, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Eksperci szeroko dyskutowali także kwestię wciąż niewystarczającej znajomości języków obcych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie. Wskazali przy tym, że o ile umiejętności merytoryczne wymagane na konkretnym stanowisku pracy kandydat może uzyskać w toku szkolenia wewnętrznego w firmie, to proces nauki języka obcego, którego znajomość często jest wymogiem koniecznym, wymaga zdecydowanie więcej czasu. Uczestnicy panelu zgodnie podkreślili, że kluczem do sukcesu w zakresie rozwoju rynku pracy województwa śląskiego jest koherentna współpraca podmiotów działających w tym obszarze.

W panelu poświęconym wyzwaniom rekruterskim i managerskim sektora Human Resources reprezentanci przedsiębiorstw oraz agencji pracy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie realizowanych procesów naboru pracowników, stosowanych w nich narzędzi oraz głównym założeniom realizowanej polityce personalnej w przedsiębiorstwie.