Śląskie Forum Języków Obcych z udziałem PROFES Mariusz Dyduch

Wysoka jakość szkoleń edukacyjnych w firmie PROFES Mariusz Dyduch jest możliwa m. in. dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji zawodowych naszej kadry. Dlatego z przyjemnością uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym metodyków i dydaktyków.

Jedną z takich inicjatyw było Śląskie Forum Języków Obcych organizowane przez niemieckie Wydawnictwo Lektor Klett. Oprócz najnowszej oferty wydawniczej zespół PROFES Mariusz Dyduch miał okazję wymieniać eksperckie doświadczenia z praktykami w zakresie neurodydaktyki oraz socjolingwistyki. Pozyskana wiedza zostanie wykorzystana podczas wydarzeń edukacyjnych organizowanych dla klientów PROFES oraz przyczyni się jeszcze bardziej do podniesienia jakości oferowanych usług szkoleniowych.