Szkolenia dla grona pedagogicznego w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

W szerokiej ofercie szkoleniowej PROFES Mariusz Dyduch posiada także specjalny katalog przedsięwzięć skierowanych do pedagogów i nauczycieli. W ramach tego działania w ostatnim czasie nasi eksperci prowadzili szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, którego tematem było Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Temat ten jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W trakcie spotkania z nauczycielami przedstawiono główne założenia zagadnienia, a także dyskutowano na temat sposobów dopasowania treści merytorycznych do przedmiotowego tematu.

Trenerzy współpracujący z PROFES Mariusz Dyduch, którzy realizują warsztaty i szkolenia metodyczne dla pracowników oświaty to uznani eksperci w swoich dziedzinach i doświadczeni edukatorzy. Chętnie doradzają i wspierają kadry pedagogiczne, a także dzielą się doświadczeniami, które z sukcesem są wykorzystywane przez uczestniczących w szkoleniach nauczycieli w ich codziennej pracy.