Szkolenie odpowiedzialność karna i cywilna pracowników służby zdrowia

Czy nauka języków obcych musi być żmudna, trudna i nudna? Absolutnie nie! O tym, że przyswajanie słownictwa oraz gramatyki może być przyjemne i łatwe przekonali się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Będzinie, którzy uczestniczyli w organizowanych przez PROFES Mariusz Dyduch warsztatach lingwistycznych. To już druga edycja takiego spotkania, ponieważ we wrześniu w siedzibie PROFES zorganizowano warsztaty, w których uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Wojkowic.

DLA KOGO?

• Pracownicy służby zdrowia
• Lekarze
• Fizjoterapeuci
• Pielęgniarki
• Ratownicy Medyczni
• Menadżerowie służby zdrowia
• Pracownicy NFZ

PROGRAM SZKOLENIA:
• omówienie zasad odpowiedzialności karnej na podstawie kodeksu karnego
• omówienie zasad odpowiedzialności cywilnej na podstawie kodeksu cywilnego
• problematyka tajemnicy lekarskiej
• błędy lekarskie i ich konsekwencje
• ryzyko w medycynie
• prowadzenie dokumentacji lekarskiej
• możliwe sposoby naprawienia szkody
• odpowiedzialność prawna w różnych typach zakładów opieki zdrowotnej
• ubezpieczenia lekarzy od odpowiedzialności cywilnej
• prawa pacjenta
• podstawowe obowiązki lekarza i pielęgniarki

KORZYŚCI:
• Pozyskanie wiedzy z zakresu przepisów prawa stosowanych w zawodach medycznych
• Mniejsze ryzyko popełnienia błędu związanego z nieznajomością podstawowych przepisów prawa
• Znajomość swoich praw w przypadku wystąpienia błędu medycznego
• Poznanie zasad odpowiedzialności pracowników służby zdrowia

KIEDY?
15 grudnia 2016 r. w godz. 9:00-15:00
16 stycznia 2017 r. w godz. 9:00-15:00

MIEJSCE:
PROFES Mariusz Dyduch, ul. Bema 4a, 42-500 Będzin

CENA: 250,00 zł brutto/os.

ZGŁOSZENIA: DO 10 GRUDNIA 2016 R.

Wysoki poziom merytoryczny szkolenia zagwarantuje prowadzący – prawnik, adwokat z dużym doświadczeniem w proponowanej tematyce.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia obejmuje sesje merytoryczne, przerwy kawowe oraz lunch.