Ponad 220 nauczycieli reprezentujących różne typy szkół z całej Turcji uczestniczyło w szkoleniu metodycznym organizowanym przez Departament Edukacji prowincji Kirikkale w środkowej Turcji. Do projektu w charakterze trenera zaproszony został Mariusz Dyduch, właściciel firmy PROFES Mariusz Dyduch.
Spotkanie online było świetną okazją do podzielenia się bogatym doświadczeniem w zakresie nauczania języków obcych przez kadrę firmy PROFES Mariusz Dyduch, a także do przedstawienia głównych założeń dydaktycznych w obszarze kształcenia umiejętności komunikacyjnych na zajęciach językowych.
– Współpraca z turecką prowincją Kirikkale nawiązana została przy realizacji innych przedsięwzięć edukacyjnych. Cieszę się, że miałem niepowtarzalną okazję przekazać wiedzę z obszaru glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych. Szczególnie interesujące były licznie zadawane pytania moich tureckich kolegów. Mam nadzieję, że będziemy mieć okazję do realizacji podobnych szkoleń w przyszłości – podkreśla Mariusz Dyduch.