Wizyta studyjna w Niemczech

W dniach 27-30 września 2016 r. PROFES Mariusz Dyduch, dzięki współpracy z firmą Sun&More Sp. z o. o. ze Szczecina, uczestniczył w wizycie studyjnej organizowanej dla przedstawicieli sektora publicznego z województwa opolskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym w Niemczech.

Wizyta została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” programu RPO WO, działanie 2.3. Wzmocnienie otoczenia biznesu. W jej trakcie uczestnicy odwiedzili podmioty wspierające środowisko biznesowe w Kraju Saary, Nadrenii- Palatynacie oraz w Hesji.

Szczególnie interesujące był spotkania merytoryczne w Izbach Przemysłowo – Handlowych w Saarbrücken i Darmstadt, wizyta w fabryce Opla w Kaiserslautern oraz Forum Handlu Zagranicznego, które po raz kolejny obyło się w Moguncji.