Współpraca międzynarodowa PROFES Mariusz Dyduch

Dla PROFES Mariusz Dyduch niezwykle ważna jest współpraca na poziomie międzynarodowym. Jedną z takich możliwości jest nasza działalność jako aktywny członek Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W ostatnim czasie mieliśmy wyjątkową okazję do spędzenia wspaniałego czasu na inspirujących rozmowach, które wypełniły kolejny wieczór organizowany w ramach spotkania „Board and Directors Club”. Tym razem tematem wiodącym wydarzenia była szeroko rozumiana determinacja w osiąganiu zamierzonych celów, o której w niezwykle inspirujący sposób opowiadali Katarzyna i Wojciech Sokołowscy – rodzeństwo projektantów przemysłowych z Gliwic, którzy swoim wyjątkowym talentem dzielą się poprzez realizowane projekty prowadząc własną firmę Sokka.
W trakcie spotkania wręczone zostały certyfikaty, które są potwierdzeniem zaangażowania i aktywnej działalności firm w strukturach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a wśród wyróżnionych znalazł się także PROFES Mariusz Dyduch.

Dziękujemy za okazywane wsparcie i budowanie przestrzeni do rozwijania naszych mocnych stron.
PROFES Mariusz Dyduch z determinacją i zaangażowaniem realizuje projekty szkoleniowe i usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych, a sukcesy Klientów są dla całego zespołu źródłem satysfakcji i potwierdzeniem słuszności obranej drogi.
Zdjęcia: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.