Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – konferencja PTE

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – taki tytuł nosiła konferencja, która została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Katowicach we współpracy z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej. Licznie zebrani praktycy, eksperci i naukowcy na co dzień zajmujący się zarządzaniem oraz doradztwem biznesowym dyskutowali o przyszłości sektora przedsiębiorstw w ramach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Uczestnikiem spotkania był także Mariusz Dyduch, właściciel PROFES Mariusz Dyduch, a także członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Niezwykle merytoryczne dyskusje panelistów, ciekawe konkluzje i rekomendacje na przyszłość świadczą o istocie problemu. Nasza firma na co dzień wspiera przedsiębiorców i zatrudnianą przez nich kadrę w procesie rozwoju osobistego i pozyskiwania nowych kompetencji. Wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby prowadzące firmy, zarówno z sektora MŚP, jak i dużych korporacji. Mam wrażenie, że na temat rozwoju sektora biznesowego w Polsce wciąż nie mówi się wystarczająco dużo, dlatego tym bardziej cieszę się, że została zorganizowana tak interesująca debata. Tym bardziej jest mi miło, że mogłem w niej osobiście uczestniczyć – podkreśla Mariusz Dyduch.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. przedstawiciele firm i holdingów, ale także Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A., ARP S.A. oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i innych uczelni kształcących w dyscyplinach związanych z zarządzaniem i ekonomią.

W części wieńczącej obrady eksperci podzielili się rozważaniami na temat Krajowego Programu Reform 2022/2023 w ramach Krajowego Programu Odbudowy w kontekście konieczności promowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.