Efektywne zarządzanie – nowe wyzwania

Innowacyjność w tradycyjnym podejściu do zarządzania zespołem była myślą przewodnią wykładu Franka von Massenhove, prezesa Federalnego Urzędu ds. Ubezpieczeń Społecznych w Belgii, który odbył się w Warszawie w ramach organizowanej już po raz 25. Szkoły Liderów Politycznych. Inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja Szkoła Liderów, a uczestnikami przedsiębiorcy oraz liderzy życia społecznego i politycznego z całej Polski. Wśród obecnych był także Mariusz Dyduch, właściciel firmy PROFES Mariusz Dyduch.

W trakcie prelekcji Frank von Massenhove podzielił się z uczestnikami swoimi przemyśleniami oraz przykładami dobrych praktyk ze swojej pracy zawodowej jako szefa zespołu ekspertów działających w sferze administracji publicznej. Przede wszystkim opowiedział o przeprowadzonej przez siebie swoistej rewolucji w zarządzaniu zespołem, która polega przede wszystkim na zminimalizowaniu roli szefa, przekazaniu pracownikom nieograniczonego pola do działania oraz ustalenia nienormowanego czasu pracy, także w domu w ramach tzw. home office. Takie podejście, zdaniem prelegenta, wyzwala w pracownikach duże pokłady energii i zaangażowania, co bezpośrednio przekłada się na jakość pracy oraz finalnie osiągane przez nich wyniki.

Wykład Franka von Massenhove spotkał się z niezwykle dużym zainteresowaniem uczestników, a przykładem tego były ożywione dyskusje oraz licznie zadawane pytania. Rozmawiano przede wszystkim na temat możliwości zastosowania wypracowanych przez prelegenta narzędzi w polskiej przestrzeni, a także o szansach i możliwościach ich implementacji. Szczególnie interesujące były wnioski i opinie słuchaczy dotyczące skutków implementacji takich rozwiązań w przestrzeni polskiej, biorąc pod uwagę strukturę polskiej kultury organizacyjnej oraz rządzące nią priorytety.

Warto podkreślić, że problematyka kreatywnego zarządzania personelem jest jednym z obszarów, jaki jest dyskutowany podczas szkoleń dot. umiejętności menadżerskich realizowanych przez naszą firmę. Zapraszamy do współpracy.

zdjęcia: Beata Czarnecka – www.szkola-liderow.pl, własne