efektywne zarządzanie

Tag

efektywne zarządzanie
Innowacyjność w tradycyjnym podejściu do zarządzania zespołem była myślą przewodnią wykładu Franka von Massenhove, prezesa Federalnego Urzędu ds. Ubezpieczeń Społecznych w Belgii, który odbył się w Warszawie w ramach organizowanej już po raz 25. Szkoły Liderów Politycznych. Inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja Szkoła Liderów, a uczestnikami przedsiębiorcy oraz liderzy życia społecznego i politycznego z całej Polski....
Czytaj więcej