międzynarodowe targi spożywcze

Tag

międzynarodowe targi spożywcze
W ostatnim czasie dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerami PROFES Mariusz Dyduch brał udział w realizacji projektu pt. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa...
Czytaj więcej